Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tistelfjärilen

Skapad 2017-04-19 18:43 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Vi ska föda upp tistelfjärilar i klassrummet, det brukar vara riktigt spännande att på nära håll få se de olika utvecklingsstegen.

Innehåll

Undervisning

Vi ska tillsammans mottaga ett paket som skickas till oss med små små larver.

Vi ska följa fjärilens utveckling och stadier från ägg, larv, puppa till färdig fjäril.

Hur ser de olika utvecklingsstegen ut?

Vad behöver vi i klassen tänka på så att fjärilen mår så bra som möjligt.

Finns det olika fjärilar? Vad heter de? Hur ser de ut? Kan vi jämföra dem, vilka olikheter och likheter ser vi?

Hur lever fjärilar?

Vad för djur är en fjäril? 

Vi ska läsa böcker, titta på bilder och se på film.

Vi ska ut i naturen för att försöka finna några fjärilar. Hinner vi att fota dem?

Vi ska dokumentera vårt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: