Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Radio över världen

Skapad 2017-04-19 19:09 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Musik
Runt om i världen sänds radio med musik. Men lyssnar vi på samma låtar var vi än befinner oss i världen? Är det samma sorts musik? Vad är lika och vad skiljer?

Innehåll

Surfa in på radio.garden/live/ och välj en världsdel du är nyfiken på. 

Leta efter en kanal som spelar musik och notera vilken kanal du lyssnar på och vilket land du befinner dig i.

Lyssna en liten stund.

Fundera och svara på följande frågor:

  1. Hur låter musiken? Beskriv!
  2. Vilka instrument hör du?
  3. Vilken stil är det på musiken som spelas?
  4. Vilket språk hör du? (Är det ett främmande språk - vilket kan det vara?)
  5. Låter sången som du är van vid? Om inte, vad skiljer? Vad är likt? Beskriv!
  6. Hur låter musiken jämfört med den du brukar lyssna på? Vad är likt? Vad är olikt?
  7. Vem lyssnar på den här kanalen tror du? Varför lyssnar man?
  8. Vad tycker du om musiken? Motivera!
  9. Vilken radiokanal lyssnar du helst på om du får välja? Motivera!

Hinner du får du gärna ta en annan världsdel och land också!

Redovisa skriftligt eller muntligt.

 

Google Classroom kod: taxwm5z

Matriser

Mu
Radio över världen

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Jämföra
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Urskilja
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: