Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kraft, rörelse och energi

Skapad 2017-04-20 07:21 i Almtunaskolan Uppsala
Arbetsområde om energi
Grundskola 6 Fysik
Vad är energi? Var finns energi? Hur använder du energi just nu? Var kommer energi ifrån? Vilka energikällor finns? Vad är en "bra" eller "dålig" energikälla? Vi får svar på många energifrågor i detta område. Kraft och rörelse: Varför har fotbollsskor dubbar? Faller tunga stenar snabbare än lätta? Varför snurrar släggkastaren innan hon kastar iväg sin slägga?

Innehåll

Hur visar du dina förmågor?

Du har möjlighet att lära dig om Energi genom att:

- Lyssnar på texter

- Tittar på filmer

- Läser texter

- Är med på genomgångar

- För och följer resonemang

- Jobbar med frågor

- Samtalar/ resonerar kring begreppen inom området

Syfte 

Syftet med arbetet är att du ska få lära dig vad energi är, vad som menas med energiprincipen och att det finns olika energiformer.

Du ska känna till vad vi människor använder energi till och hur vi kan utvinna energi från naturen.

Du ska få kunskap om hur vår energianvändning kan påverka miljön.

I Kraft och rörelse ska du kunna förklara vad som menas med rörelse, hastighet, accelleration och fritt fall.

Du ska kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen

Kunna förklara: Gravitations-, friktions-, centrifugal- kraft

 

 

- Träna på att göra systematiska undersökningar

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • samtala och diskutera om frågor som rör energi, miljö och samhälle- du ska kunna ställa frågor och framföra dina egna åsikter OCH bemöta andras åsikter på ett sätt som gör att samtalet förs framåt.
 • beskriva, resonera och ge exempel på energikällor och energianvändning - du ska kunna koppla de beskrivningarna och exemplen till energins oförstörbarhet och flöde.
 • beskriva och resonera kring magneters egenskaper och användning.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom:

 • skriftligt prov
 • bedömningstillfälle med samtal och diskussioner runt frågor som rör ämnet
 • kontinuerligt under lektioner kan du visa vad du kan
 • inlämingsuppgift

Uppgifter

 • inlämingsuppgift - energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: