Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats; Lord of the Flies (by William Golding)

Skapad 2017-04-20 08:16 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Centralt innehåll och kunskapskrav för textarbete.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Planering för uppsats och muntlig redovisning baserat på filmen Lord of the Flies.

Innehåll

Avsnitt 1

Stödfrågor till din text. Svara på så många av frågorna du kan så att din text bildar en uppsats. Skriv inte mer än 500 ord.

The characters. Describe Ralph, Piggy and Jack.

What kind of group of boys is this?

This is like a small society. At first they have democracy - how?

Why do the boys divide into two groups?

They have different ideas on what to do with the captain - which?

There is a lot of violence in the film. What was the first incident?

Simon was killed. What happened? How do they explain it? Why do you think it happened?

Who is the monster in the cave?

They have some important pieces of equipment to help them through every day life on this island. What are they and why are they so important?

Piggy says that things didn't work out even though they did things the way grown ups would. Do you think things like this could happen in our society? Explain and give examples.

Why is the novel (and film) called "Lord of the Flies" you think?

Did you like the film? Explain why/why not.

Mål

Målet är att du ska uppleva en mycket känd berättelse från den engelskspråkiga världen och resonera kring dess budskap. Du tränar då också på att uppfatta talad engelska och på att själv producera en längre engelsk text, samt att uttrycka tankar och åsikter på engelska.

Uppgifter

 • Speaking "Linking words"

 • Speaking "Linking words"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: uppsats

 • En  A 9   I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9   I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
F
E
C
A
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: