Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essen und trinken

Skapad 2017-04-20 10:44 i Nannaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om mat och dryck i de tysktalande länderna.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde ska du lära dig hur man beställer mat samt använda dig av olika fraser och uttryck. Dessutom ska du kunna gå och handla mat och dryck i en affär. Du ska också känna till matvanor i de tysktalande länderna och här bekantar du dig med några typiska maträtter och drycker från de tysktalande länderna.

Innehåll

Syfte

 Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Innehåll och arbetssätt

Detta kommer vi att arbeta med

 • Ord för frukter, grönsaker, drycker, maträtter samt föremål i köket.
 • Dialoger där du frågar och berättar vad tycker om/ inte tycker att äta samt beställer mat.
 • Ord och fraser för att kunna beställa mat och dryck, prata om vad du tycker om mat samt fråga andra vad de tycker.
 • Läsa korta, beskrivande texter om matkultur, främst i Tyskland. 
 • Sjunga sånger
 • Se filmklipp där människor berättar om sina favoriträtter.

 

Arbetssätt

Vi kommer att lyssna på dialoger och ha genomgångar av nya ord och fraser gemensamt.

Du kommer att arbeta med dialoger och samtal i par/liten grupp.

Du kommer att dramatisera ett restaurangbesök.

Du ska avsluta med att spela in dig själv när du lagar din favoriträtt/efterrätt (som en TV- kock) 

 

 Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du kommer att, tillsammans med de övriga i gruppen,  genomföra ett restaurangbesök, där ni beställer samt samtalar om maten.

Du ska därefter spela in ett kort klipp där du tillagar en favoritmåltid/ efterrätt.

Uppgifter

 • Videoklipp tema mat, måltider och i livsmedelbutiken

 • Läxa 1: Hörövning/ Hur man beställer mat.

 • Läxa 2 : Lebensmittel och In der Küche

 • Läxa 3 In der Küche 1 (einzahl und mehrzahl)

 • Läxa 4 In der Küche 2

 • Muntlig övning av restaurangdialoger

 • Kockprogram

Matriser

M2
Essen und trinken

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå talat språk och texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra för och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier i interaktionen
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jämföra olika områden där språket används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: