Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Irstaskolan Sv8 - Praorapport

Skapad 2017-04-20 11:39 i Irstaskolan Västerås Stad
En rapportuppgift kopplad till prao.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Dags för prao! Kopplat till er prao kommer ni göra en rapport som ska redovisas både skriftligt och muntligt inför klassen.

Bildkälla: dreamstime.com

Innehåll

Syftet med undervisningen

I detta arbetsområde kommer du att träna på att skriva rapport, genomföra en intervju, sammanställa information samt förbereda och genomföra en muntlig redovisning.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

PRAORAPPORT


1)    INNAN PRAON

a) Förväntningar:

Skriv ner dina förväntningar inför din prao.
Var ska du göra din prao?
Hur tror du att det kommer att bli på arbetsplatsen; roligt, tråkigt och varför du tycker det.
Hur ser arbetsplatsen ut, tror du?
Arbetstider? Luncher och pauser? Kommer du att vara trött när du slutar om dagarna?
Arbetsuppgifter? Kommer du att få jobba med alla arbetsuppgifter på arbetsplatsen, tror du? Varför/varför inte?
Personalen? Hur gamla tror du att de kommer att vara? Gillar de arbetet?
Lön och utbildning? Tror du att lönen är bra eller dålig? Vilken utbildning tror du att de har?
Annat som du funderar på inför praon?

b) Förbered intervjun:

Du ska intervjua någon på arbetsplatsen, så förbered några frågor att ställa. Fråga det du tycker skulle vara intressant för dina klasskamrater att få veta. Under intervjuns gång är det såklart bra om du lyssnar på svaren och ställer följdfrågor om det behövs. Tänk också på hur du ska komma ihåg svaren, tex med snabba anteckningar eller om det är ok att spela in intervjun?

Exempel på frågor du kan ställa:
Hur länge har de jobbat där, och varför jobbar de där?

Vad tycker de är roligast respektive tråkigast med sitt arbete?

Hur tycker de stämningen och miljön är?

Vilken utbildning krävs för att jobba där?

Hur är lönen? Bra eller dålig?

Skulle hen rekommendera det här jobbet?


2)    UNDER PRAON


a) Beskriv en typisk dag på jobbet:

Du ska inte skriva dagbok varje dag, men försök att sammanfatta ungefär hur en typisk arbetsdag kan se ut.


b) Genomför intervjun:

Intervjua en anställd på arbetsplatsen. Se till att du är väl förberedd!

c) Ordkunskap:

Ta reda på några typiska ord eller uttryck som förekommer på just din praoplats. Skriv ned och förklara vad de betyder. (Exempel på ord är olika verktyg eller benämningar på arbetsmoment. Fråga någon på arbetsplatsen!)


3)    EFTER PRAON


a) Sammanställning:

Nu ska du sammanställa din rapport och fundera lite kring hur din prao egentligen blev. Jämför med det du skrev i uppgift 1 (dina förväntningar innan praon). Vad skilde sig åt? Vad var som du trodde? Var det bättre eller sämre än du trodde? Varför? Om företaget har en hemsida på internet - skiljer sig den presentationen åt från verkligheten, tycker du?

Följande rubriker ska vara med:

Huvudrubrik: Praorapport

Underrubriker: Allmän info, Förväntningar innan praon, Intervju, En typisk dag, Ordkunskap, Slutsats efter praon


b) Allmän info:

Här tar du upp grundläggande information/fakta som du inte fått med under någon annan rubrik och som man behöver för att läsa och förstå din rapport. Tex:


Var praoade du?

Var ligger din praoplats?

Vilka arbetstider?

Vad gjorde du på din prao?

Hur många var ni som jobbade där?

Hur var arbetsmiljön?

Övrigt

c) Slutsats efter praon:

Här sammanfattar och jämför du med allt du har med i din rapport. Tex:

Utbildning/lön

Intervjun

Hur praon motsvarade dina förväntningar.

Hur du trivdes.

Vad du har lärt dig.

Skulle du rekommendera praoplatsen till dina klasskamrater; varför/varför inte?

d) Renskriv:

Renskriv/finslipa din rapport och lämna in. Du får lektionstid till det efter praoveckan, v. 19. Kom ihåg styckeindelning och rubriker. Du kan även lägga in en bild till texten om du vill.

Döp till: Sv8bNamnPraorapport

 

4)    REDOVISNING

Redovisning sker även muntligt inför klassen. (torsdag 18/5 v. 20)  Gör en Keynotepresentation där du berättar fritt utifrån rubrikerna i rapporten (du får ha några extra stödord, men inte många!)

 

Deadline för muntlig redovisning: 19/4

Deadline för skriftlig redovisning: 24/5

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

F
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: