Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT åk 1 Pluggparadiset

Skapad 2017-04-20 12:40 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild Svenska Matematik
Du kommer att få utveckla din förmåga att använda digitala verktyg som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Du kommer att få träna dig i att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Innehåll

 

Undervisningens mål

 • Du ska kunna kombinera text, bild och ljud i appen Book creator tex. som en saga.
 • Du ska kunna skapa ett enkelt pedagogiskt spel i appen Tiny Tap.
 • Du ska kunna använda grundläggande ordbehandling.
 • Du ska förstå vikten av att vara källkritisk och ta reda på var informationen kommer ifrån.
 • Du ska kunna spela in en enkel film på med hjälp av appen Imovie.

 

Detta kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få skriva texter med hjälp av ordbehandlingsprogram på lärplatta. Vi kommer att skapa sagor i appen Book creator där du får fotografera dina teckningar, skriva ner berättelsen samt läsa in den med din röst. Du kommer också att få skapa ett enkelt pedagogiskt spel i appen Tiny Tap. Du kommer att få arbeta med källkritik och informationssökning. Du kommer att få använda digitala hjälpmedel i det dagliga pedagogiska arbetet.

 

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda de skrivprogram som vi använder oss av.
 • Din förmåga att testa dig fram i nya digitala verktyg.
 • Din förmåga att tänka källkritiskt.
 • Din förmåga att kombinera bild och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: