Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre syskonreligionerna

Skapad 2017-04-20 12:53 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
En planering för arbetet med de tre religionerna judendom, kristendom och islam. Vi utgår från kunskapskraven år 3(högtid, symbol, central berättelse och platser för religionsutövning). Eleverna använder sig av presentationsprogrammet Keynote.
Grundskola 2 Religionskunskap
Vad är religion? Vilka religioner finns och var finns de olika religionerna? Finns Gud? Är Gud och Allah samma? Vem var Jesus? Är alla våra högtider kopplade till religion? Tror alla på samma Gud? Är det som står i de heliga skrifterna sant? Ja, listan av frågor tar aldrig slut. Om det är något arbetsområde som väcker många frågor så är det religion. Många frågor har dessutom inga svar utan var och en får tro som den vill.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna ge exempel på någon

 • högtid
 • symbol
 • berättelse
 • plats för religionsutövning kring religionerna kristendom, judendom och islam.

Du ska kunna

 • samtala om elevnära livsfrågor.
 • redovisa ditt arbete i presentationsprogrammet Keynote.
 • med stöd av din Keynote-presentation berätta om religionerna för din fadder.

Undervisning:

 • samla kunskap genom att läsa, diskutera, delta i genomgångar och titta på filmer.
 • i samtal om livsfrågor delta aktivt genom att föra fram dina åsikter samt lyssna på andras.
 • skapa en Keynote- presentation där du får med de fyra översta punkterna från målen.
 • träna på att redovisa muntligt, med din presentation som stöd, och därefter framföra detta för din fadder.

Bedömning:

Vi bedömer dina kunskaper i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Re  1-3

Matriser

Re
Våra religioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om elevnära livsfrågor
Du deltar i samtalen genom att mest lyssna på de andra, svara eller säga vad du tycker om någon frågar eller bjuder in dig i samtalet.
Du deltar i samtalen genom att lyssna på andra, ställa frågor och uttrycka dina tankar och åsikter.
Du deltar i samtalen genom att lyssna på andra, ställa frågor och uttrycka dina tankar och åsikter. Du visar även ansvar genom att se till att alla kommer till tals samt för samtalen vidare.
Du kan återge någon högtid, symbol, berättelse och plats för religionsutövning
Du kan med visst stöd av vuxen eller kamrat återge någon högtid, symbol, berättelse och plats för religionsutövning för varje religion.
Du kan på egen hand återge någon högtid, symbol, berättelse och plats för religionsutövning för varje religion.
Du kan på egen hand återge någon högtid, symbol, berättelse och plats för religionsutövning för varje religion. Du kan även förklara och berätta mer om några av dem.
Du kan använda presentationsprogrammet Keynote för att redovisa dina kunskaper.
Du kan med visst stöd av vuxen eller kamrat skapa en presentation i Keynote med bild och text.
Du kan på egen hand skapa en presentation i Keynote med bild och text.
Du kan på egen hand skapa en presentation i Keynote med bild och text. Du kan även göra presentationen intressantare genom att använda andra effekter.
Du kan redovisa muntligt för din fadder med stöd av din Keynote-presentation.
Du kan, med visst vuxenstöd och m hj a av din Keynotepresentation, berätta med enkla ord för din fadder.
Du kan med stöd av din Keynotepresentation redovisa muntligt för din fadder.
Du kan med stöd av din Keynotepresentation redovisa muntligt för din fadder. Du kan även utveckla och berätta mer om de tre religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: