Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Texttyper

Skapad 2017-04-20 14:09 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss mer om olika texttyper och fokuserar lite extra på Instruerande texter och Argumenterande texter.

Innehåll

LPP Texttyper

Under arbetet kommer du få möjlighet att utveckla förmågan att:

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

För att utveckla de här förmågorna tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Instruerande och argumenterande texter, till exempel arbetsbeskrivningar och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket

           syfte.

 

Arbetssätt

  • Genomgångar i helgrupp
  • Läsa exempel på instruerande och argumenterande texter och studera deras olika typiska drag
  • Öva på vissa språkliga drag från de olika texttyperna (t ex imperativ-form, presens, osv)
  • Skriva egna texter

Kunskapskrav

Efter avslutat arbete behöver du visa att

Du kan skriva olika slags texter (instruerande och argumenterande)med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande strukturBedömning

 

Vi bedömer dig under arbetets gång, både genom de skriftliga uppgifter du gör, genom ditt deltagande i diskussioner och genom de egna texter du skriver.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: