Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast, flytande eller gas?

Skapad 2017-04-20 15:04 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Kemi
Nästan alla ämnen kan finnas i tre olika former, eller tillstånd som man också säger, fast, flytande och gas. Men varför är det så? Och hur blir det så?

Innehåll

1. Inledning

Nu kommer vi att arbeta med ämnenas tre olika former, fast, flytande och gas. Vi kommer att arbeta utifrån Boken om kemi och fysik.

 

2. Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

 • Gemensamma genomgångar
 • Gemensamma diskussioner
 • Enskilt arbete med textbok och arbetsbok
 • Film
 • Laboration

 

3. Varför?

Övergripande mål
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.


Syfte
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll

 

4. Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara vad som händer när ett ämne förändras från en form till en annan samt varför det händer

 • berätta om partiklars rörelser i de olika formerna fast ,flytande och gas

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: