👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 Genau 2 kap 1

Skapad 2017-04-20 15:10 i Frösåkersskolan Östhammar
Repetition av verbändelser i presens. Mein och meine. Dein och deine. Baseras på kap. 5 i Genau 1.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi lär oss... ... ein, eine, mein, meine ... räkneord ... frågeord ... verbböjning

Innehåll

Undervisningen innehåller

 
  • Grammatikgenomgångar och övningar
  • Ordkunskap
  • Hörövningar
  • Dialoger och talövningar

 

Arbetssätt

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen, läser dialoger och övar på att prata med en främmande person.

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.

SKRIFT: Vi skriver korta dialoger med frågor för att öva.

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna samt när andra i klassrummet pratar. Vi lyssnar på tv/film.

Bedömning/innehåll

Innehåll: Vad man gjort på lovet, frågor-

Grammatik: verbböjning i presens

Skrift: Ställa frågor i dialoger.

Läsa: texter i boken

Höra: Hörövningar samt film/radio.

Tala: Prata med en kompis.

Löpande övningar samt läxor.

Examination: Prov samt feedback på uppgifter.

 

 

Kunskapskrav

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven för år 9 som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Matriser

M2
Allmän bedömningsmatris i moderna språk, tyska

uppfyller målet
uppfyller målet väl
uppfyller målet väl
Lyssna
Kommunicera Receptiv förmåga
Redogör för det övergripande innehållet i tydligt tal.
Redogör för innehållet i tydligt tal, både det övergripande och detaljer.
Redogör för innehållet i tydligt tal samt gör sammanfattningar av det han/hon hört.
Tala
Kommunicera Produktiv/interaktiv förmåga
Berättar muntligt om något och deltar något i enkla samtal.
Berättar muntligt om kända ämnen och deltar i samtal. Har ett tydligt uttal.
Berättar med flyt om kända ämnen med tydligt uttal. Deltar i samtal samt bidrar aktivt till att kommunikationen ska fungera.
Läsa
Receptiv förmåga
Förstår helheten i texter som du läser.
Förstår det övergripande och vissa detaljer i det du läser. Kan kommentera det du läser.
Förstår och kommenterar både helhet och detaljer.
Skriva
Kommunicera Produktiv färdighet
Skriver enkla meningar för att berätta och beskriva något.
Skriver begripligt och tydligt för att berätta och beskriva.
Skriver tydligt och med sammanhang; detta gör du med ledighet och språklig säkerhet.
Realia
Interkulturell förståelse
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta i enkel form och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta på ett enkelt sätt och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande.
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande och drar nytta av sina insikter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Hanterar lexikon.
Hanterar lexikon samt använder självmant och aktivt hjälpmedel för språkinlärning.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Ansvarsfullt och effektivt planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.