Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Samhälle

Skapad 2017-04-20 15:35 i Blåsboskolan Västerås Stad
Vad är ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle?
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)

I det här arbetsområdet får du bl.a. lära dig hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle, vad demokrati är.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du får lära dig:

 • Vad ett samhälle är
 • Vad som behövs för att ett samhälle ska fungera
 • Om olika yrken
 • Vad demokrati är
 • Pengars värde och olika betalformer

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • Samtala och diskutera med dina kamrater om vad som finns och vad som behövs i ett samhälle
 • Intervjua någon om ett yrke
 • Vara med och skapa en plansch med ett eget samhälle 
 • Samtala om demokrati och delta i klassråd
 • Samtala om pengars värde och betalformer samt undersöka vad olika saker kostar

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • Delta i diskussioner om vad ett samhälle är, vad som behövs i ett samhälle, vad demokrati är och pengars värde
 • Samarbeta i grupp och tillsammans skapa ett eget samhälle på en plansch
 • Göra en intervju om ett yrke

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: