Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i närmiljön - bondgården ht 14

Skapad 2017-04-20 16:29 i Hannaskolan Grundskolor
Under veckorna 40-47 ska vi lära oss om mer om några djur och växter som lever och finns på bondgården. Vilka djur lever på bondgården? Vad kallas de olika familjemedlemmarna hos djuren? Hur ser livet på bondgården ut för djuren? Vilka växter finns på bondgården? Vilken nytta har människan av dessa? Vi samtalar och arbetar utifrån dessa frågor samt använder olika skapande uttryck för att visa våra kunskaper.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3)
Vi lär oss om djuren och redskapen på en bondgård. Vi avslutar med att åka till en bondgård i närheten av Örebro.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska:
Kunna namnen på några djur som lever på bondgården samt veta vad familjemedlemmarna kallas.
Kunna något om hur djuren på bondgården lever.
Ha kännedom om hur människan lever i ett kretslopp tillsammans med bondgården, vad som produceras på bondgården och hur människan kan ta del av det. 
Kunna namnen på ett par växter som växer på bondgården. 

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans besöka en bondgård och se på nära håll hur livet på en bondgård är. Vi pratar och letar information som kan ge oss svar på våra frågor om livet på bondgården. Vi arbetar både i liten grupp och i stor grupp. Vi kommer dels att berätta för varandra om våra kunskaper samt lyssna till lärarens berättelser.
Vi dokumenterar våra kunskaper genom bild och text. 


Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:
Delta i samtal och diskussioner.
Genomföra de uppgifter du blir tilldelad, i exempelvis arbetsboken. 

Begrepp

Följande begrepp använder vi i undervisningen:

Hona, hane, unge
kretslopp
bondgårdsrelaterade ord t ex; åker, säd, ensilage, mule, klövar, juver, gödsel, mejeri, traktor, skördetröska

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: