Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten

Skapad 2017-04-20 18:11 i Almunge skola Uppsala
Allemansrätten - rättigheter och skyldigheter.
Grundskola F – 9 Svenska Idrott och hälsa
Inte störa - inte förstöra.

Innehåll

"Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen".

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/<top>

Så här ser planeringen ut:

Du ska kunna uttrycka:
• förståelse för allemansrättens principer.

• instruktioner så att dina yngre skolkamrater kan lyckas

• förståelse för hur en faktatext skrivs.

Undervisning:
Du kommer att få träna förmågorna genom att:
• instruera yngre skolkamrater under en utedag
• läsa och lyssna till olika faktatexter

• titta på film med efterföljande diskussioner i ämnet.
https://vimeo.com/13618431
• skriva faktatext på datorn
grupparbeten
• LITTERATUR: från Naturvårdsverket

Bedömning:
Jag kommer att bedöma efter hur du visar din förmåga att:
• visa förståelse för allemansrättens principer.

Som grupparbete kommer åk f – åk 3 gå en tipspromenad.  Faktatexterna och tipspromenadfrågorna har eleverna i åk 3 skrivit.

Åk 3 elever kommer också att vara ”ledare” i grupperna som kommer att blandas med elever från de olika ”klasserna”. Här skapas det förutom ny kunskap i ämnet även trygghet genom att nya kontakter knyts.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Sv Idh
Allemansrätten

Du känner till allemannsrättens motto"Inte störa, inte förstöra".
Du kan förklara innebörden för två av allemansrättens delar.
Du kan förklara innebörden i allemannsrättens alla delar.
Markera den ruta som du tycker att du är färdig med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: