Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livskunskap

Skapad 2017-04-20 20:28 i Rävlanda skola Härryda
Om identitet, livsfrågor och etik hämtat ur LGR 11 Religionskunskap
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Undervisningen i religion ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Innehåll

Syfte 

Eleven ska genom gruppdiskussioner

 • stimuleras att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

 • ges förutsättning att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva

 • ges möjlighet att utveckla beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själv och sin omgivning

 

Undervisning


Vi kommer att utgå från filmserien "Berätta för mig" (2016) från urskola.se. Filmserien handlar om Rodde som går i sexan. När jobbiga saker händer i skolan så pratar han med sin storasyster Julia. Rodde berättar om grupptryck, mobbning och rädslor. Vad ska man göra när man får reda på att någon blir mobbad? Hur ska man skydda sig från grupptryck? Och vad gör man när en vän känner sig utanför kompisgruppen? En dramaserie som är tänkt att användas som diskussionsunderlag för frågeställningar om mobbning, utsatthet och grupptryck. Vi kommer att föra diskussioner kring olika teman och moraliska dilemman. Vi kommer att göra värderingsövningar i olika konstellationer.

Arbetet kommer att ske under fem tillfällen under våren och ledas av klassläraren och specialläraren. Vid vissa tillfällen kommer även kurator och skolsköterska att vara med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: