Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: År 7. TID & RÖRELSE. LABORATIONER: Tröghet. vt17

Skapad 2017-04-20 20:46 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisningen har du lärt dig om ... (Vad?)

 • Olika storheter och de enheter som är kopplade till dessa
 • Enhetsomvandlingar
 • Olika mätinstrument
 • Olika slags ur (mekaniska, elektroniska)
 • Massa vs tyngd
 • Medelfart
 • Acceleration/ retardation
 • Friktion
 • Tröghet/ tröghetslagen

Följande begrepp ska du känna till:

 • Massa
 • Tyngd
 • Gravitation
 • Dragningskraft
 • Tyngdkraft
 • Accelererad rörelse
 • Retarderad rörelse
 • Medelfart
 • Tröghet
 • Friktion 

I undervisningen har vi haft ... (Hur?)

 • gemensamma genomgångar
 • demonstrationer
 • arbetat enskilt och i grupp
 • gjort laborationen
  - Tröghet

Bedömning

Du har visat dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • genom hur du arbetat på lektioner
 • genom hur du arbetat vid laborationer
 • genom hur du skrivit din laborationsrapport
 • genom hur du deltagit i diskussioner och resonemang

METODER och ARBETSSÄTT: Utvärdering av fysiklaborationerna
Här bedömer jag kvalitén på de i laborationerna ingående delmomenten. Det är varierande svårighetsgrad på de olika delarna. En del är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna "Grundläggande", "God" och "Mycket god" till betygsstegen E, C och A.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
METODER OCH ARBETSSÄTT år 7.LABORATIONER: Tröghet vt17

Tröghetslaborationer

Inte utfört/inte slutfört
Grundläggande
Utfört momentet men inte beaktat resultatet
God
Utfört momentet med godtagbart resultat
Mycket god
Utfört momentet med gott resultat.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
- Myntstapel, Kreditkort, Pappskiva, Bokstapel
Eleven genomför undersökningarna i huvudsak utifrån de givna planeringar.
Eleven genomför undersökningarna utifrån de givna planeringar på ett noggrant sätt.
Användning av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett i huvudsak säkert och fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven jämför inte resultaten med frågeställningarna och drar inte några slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Kopplingar till vardagslivet och samhället.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om företeelser i vardagslivet och samhället.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om företeelser i vardagslivet och samhället.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om företeelser i vardagslivet och samhället.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Vagn belastad med tyngd x 2
Eleven genomför undersökningarna i huvudsak utifrån de givna planeringar.
Eleven genomför undersökningarna utifrån de givna planeringar på ett noggrant sätt.
Användning av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett i huvudsak säkert och fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven jämför inte resultaten med frågeställningarna och drar inte några slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Kopplingar till vardagslivet och samhället.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om företeelser i vardagslivet och samhället.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om företeelser i vardagslivet och samhället.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om företeelser i vardagslivet och samhället.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: