Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Experiment magnetism

Skapad 2017-04-20 21:53 i Öjersjö Storegård Partille
Vi komer att arbeta med arbetsområdena: magnetism, ledningsförmåga och kontstruktion.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Vad är magnetism, ledningsförmåga och konstruktion ? Hur gör man experiment ? Hur dokumenterar och samtalar man om experiment ?

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med området är att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och intresse för att göra olika undersökningar (experiment)

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Så här kommer vi arbeta

 • Vi arbetar och lär oss om magnetism.
 • Vi arbetar och lär oss om ledningsförmåga.
 • Vi gör enkla konstruktioner.
 • Vi gör olika experiment.
 • Vi lär oss att sortera material utifrån magnetism och ledningsförmåga.
 • Vi arbetar med olika begrepp.
 • Vi ser på filmer.
 • Vi dokumenterar experimenten och gör jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att aktivt delta i diskussioner och genomgångar samt att göra de uppgifter som ges inom området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan förklara begreppen magnetism, ledningsförmåga och konstruktion.
Mål
Du kan beskriva hur olika föremål kan sorteras efter ledningsförmåga och magnetism.
Mål
Du kan göra enklare konstruktioner.
Mål
Du kan göra olika experiment. (om magnetism, ledningsförmåga och konstruktion)
Mål
Du kan dokumentera dina experiment.
Mål
Du kan samtala, diskutera och jämföra dina experiment.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: