Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovmotorisk utveckling

Skapad 2017-04-21 07:07 i Östergårdsskolan gr Halmstad
En grovplanering för den motorikträning den här terminen
Grundsärskola 4 – 9 Motorik
Eleverna får öva på att använda kroppens förmåga i olika sammanhang.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Elevernas ska få förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang

Innehåll

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar och rörelse till musik.
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för motorik

Bedömning

 • Eleverna bedöms formativt under hela arbetsprocessen
 • Eleven kan använda grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
 • Eleven använder kunskapen i olika situationer
 • Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter
 • Eleven använder ord,begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt

Konkretisering av mål

Vi  arbetar konsekvent med tydliggörande genom att matcha varje aktivitet med en schemabild och ett uttryck. Elevernas utveckling synliggörs genom att varje moment byggs upp och utvecklas till en större helhet. Exempelvis en motorisk bana där momenten blir fler och mer utmanande eller rörelser som blir till dans.

Arbetssätt

Delar ur läroplanens övergripande mål som särskilt lyfts fram

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskola

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i varje moment med individuellt anpassade arbetsordningar, övningar och lektionsupplägg.

Dokumentation

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras i bildform för att tala och samtala med eleven om utvecklingen samt i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: