Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta, geometriska former & symmetri

Skapad 2017-04-21 08:23 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Vi mäter med linjal och centimeter, lär oss de geometriska formerna: fyrhörning, triangel och cirkel, att spegla symmetri samt punkt, linje och sträcka.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Att mäta med sitt spann
 • Mätandets princip
 • Att uppskatta
 • Att lära sig begreppet ” centimeter” och dess förkortning cm
 • Att mäta längd med linjal med en centimeters noggrannhet
 • Att öva på att mäta med linjal 
 • Bekanta sig med begreppet ”hörn”
 • Att känna igen fyrhörning, triangel och cirkel
 • Att bekanta sig med begreppen ”hörn”, ”sida”, ”vinkel”
 • Att känna igen och namnge en punkt, en linje och en sträcka
 • Att öva på att använda linjal
 • Lära sig begreppet symmetri
 • Att upptäcka symmetrilinjen i en bild
 • Att färglägga en bild så den blir symmetrisk
 • Spegling av en bild

 

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar.
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du ska kunna förstå begreppet spann
 • Du ska förstå mätandets princip
 • Du ska kunna uppskatta
 • Du ska förstå begreppet centimeter
 • Du ska kunna mäta med linjal
 • Du ska bli bekant med begreppet ”hörn”
 • Du ska känna igen fyrhörning, triangel och cirkel
 • Du ska bekanta sig med begreppen ”hörn”, ”sida”, ”vinkel”
 • Du ska känna igen och namnge en punkt, en linje och en sträcka
 • Du ska lära dig begreppet symmetri
 • Du ska kunna färglägga en bild så den blir symmetrisk 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: centimeter, cm, spann, uppskatta, linjal, hörn, fyrhörning, triangel, cirkel, sida, vinkel, punkt, linje, sträcka, symmetri

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: