Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt år 9

Skapad 2017-04-21 09:56 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 9 Teknik Biologi Fysik
Ämnesövergripande projekt med teknik som utgångspunkt.

Innehåll

Förslag 1

Uppgiften är att hitta på en typ av transportabel bostad för hemlösa i en storstad.

Bostaden skall rymma 2-8 personer. Den måste vara lätt att transportera och montera upp. Den ska vara stabil och kunna monteras på olika platser.
Vad är det nödvändigaste som skall finnas i bostaden?

Det kan vara sådant som:
• tak över huvudet, skydd mot klimatet
• utrustning för hygien
• utrustning för enkel matlagning
• möbler
• eget inslag

Ni ska göra ”Framtidens hjälpbostad”, och följa er utvecklingside, från konstruktion till produktion och distribution. Ni ska belysa, hur produktionen är beroende av olika infrastrukturella delar i samhället. Målet är att ni ska få en fördjupad förståelse för hur tillverkningsprocessen fungerar. Ni ska sätta mer teoretiska kunskaper om tekniken i relation till konkreta produkter och beslut kring teknik samt träna på att leta fram relevant information som ni vill ta del av.

Ert arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden i produktionsprocesser av olika slag. Vi vill att ni i er redovisning ska lägga stor vikt vid beroenden på den infrastrukturella inbäddningen. Vi tänker då främst på infrastruktur som


– Vattenförsörjning
– Kommunikation
– Energi
– Avfallshantering
– Transporter
– Byggnader
– Råvarutillgång


Vidare vill vi att ni synliggör processen och argumenterar för på vilka sätt den påverkat produktens slutliga form. På samma sätt vill vi att ni lyfter fram delar av produktens form där den använda teknikens lösningar och funktioner varit avgörande och hur begränsningar från naturvetenskapen spelat in.

Ritning och modell!

 

Förslag 2

 

Ni ska skapa en ny attraktion för Liseberg som är mycket lockande men samtidigt stöder tanken på hållbar utveckling. Ni ska fokusera på tre perspektiv

 • Funktion
 • Miljöpåverkan
 • Upplevelse

Bakom en spännande attraktion göms mycket teknik

 • Hur kan attraktionen röra sig?
 • Varifrån kommer energin?
 • Vilka krafter verkar på den som åker?
 • Vad händer med energin i slutet på turen?
 • Hur kan man använda ljud och ljus för att bidra till den magiska upplevelsen?
 • Hur kan man se till att attraktionen är säker?
 • Hur lång tid tar turen – och hur många personer hinner åka på en timme?

Ritning och modell!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: