Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project - Roald Dahl

Skapad 2017-04-21 11:29 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Now it's finally time to read a book in English! Week 17-23, you are going to read a book written by the author Roald Dahl. While you're reading you're going to write a reading log. At the end of the project there will also be a written assignment and a group discussion, based on your reading and your log.

Innehåll

 

Genomförande

Under vecka 17-23 kommer du att få läsa en skönlitterär bok på engelska. För att materialt skall passa alla elever kommer vi att använda oss av två böcker; Matilda samt Fantastic Mr Fox, som båda är skrivna av Roald Dahl. Läsningen kommer att ske på lektionstid i första hand. Fantastic Mr Fox kommer eleverna att läsa på sin iPad, där finns även boken uppläst. De som läser Matilda läser en pocketbok. Du kommer även skriva en läslogg medan du läser. Denna tilldelas du via Google Classroom. 

Under vecka 20 kommer du få en skriftlig uppgift baserad på din bok. Onsdag vecka 21 kommer du få delta i ett samtal där diskussionen utgår från boken du läst. Dessa två uppgifter, samt läsloggen, kommer ligga till grund för bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: