Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-04-21 11:32 i Varekils skola Orust kommun
Grundskola 1 – 3 Biologi
Med start i slutet på April kommer fritidsavdelningen Biet att gå till skogen, då eleverna själva önskat det. Vi tar med oss mellanmålet för att få en längre utevistelse tillsammans.

Innehåll

Vi kommer att vara i skogen som ligger vid skolans närområde. Vi kommer erbjuda olika typer av övningar där eleverna lär sig om allemansrätten och naturen. Vi kommer ta tillvara på elevernas nyfikenhet om naturen och fånga upp deras frågor för att tillsammans lära oss mer. Lärandet i skogen kommer att ske via ett lustfullt lärande där eleverna utmanas och uppmuntras till lärande och lek. 

Syfte: Vi använder oss av skogen där eleven ska ges möjlighet att…

 • Träna sin motorik, balans och kroppsuppfattning.
 • Utveckla sin nyfikenhet, sin kreativitet och  sina sinnen.
 • Delta i gruppstärkande aktiviteter och träna samarbete.  
 • Lära sig mer om allemansrätten.
 • Byta miljö och bekanta sig med sin närmiljö.
 • Uppleva tillfällen där eleverna behöver visa hänsyn och respekt, till naturen, närmiljön och till andra människor.
 • Lära sig klä på sig efter väder.

Arbetssätt: Genom att gå till skogen får eleven…

 • Möjlighet att leka och springa på ojämn mark.
 • Leka fritt/delta i planerade aktiviteter och uppleva olika miljöer, material, smaker och dofter.
 • Upptäcka och utvecklas tillsammans.
 • Möjligheter att forma leken efter egna önskningar utifrån vad skogen erbjuder.
 • Praktisera vad allemansrätten innebär ex. hur man tar hänsyn till djur och natur.
 • Utmana och pröva sig själv i t.ex. klättring eller kojbygge.
 • Studera, experimentera och utforska naturen med hjälp av kikare, luppar, böcker m.m.
 • Uppleva varierande miljöer som utvecklar lärande. 

Mål: Genom att gå till skogen hoppas vi att...

 • Eleverna upplever en lustfylld tillvaro tillsammans och att de känner sig trygga i skogen.
 • Eleverna lär sig mer om skogen och om allemansrätten.
 • Eleverna upptäcker och delar med sig av sina nya kunskaper.
 • Elevernas nyfikenhet för utevistelse och skogen ökar.
 • Eleverna får chans att koppla samman teoretiska kunskaper med praktiskt handlande. 

Utvärdering kommer ske...

 • Med hjälp av fotografier på de kunskaper eleverna utvecklar. 
 • Tillsammans med eleverna på verksamheten. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: