Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So: Antik och nordisk mytologi

Skapad 2017-04-21 12:14 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under det här arbetet ska du få lära dig om vilka gudar som vikingarna trodde på och vilka gudar och hjältar man trodde på i Grekland för länge sedan.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • berättelser om gudar och hjältar i antik mytologi
 • berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi 
 • hur vi ser på gudarna och hjältarna i vår tid

 

Långsiktiga mål:

reflektera över hur samhällen förändras

söka information från olika källor och värdera om det är viktigt och går att lita på

 

Förmågor vi kommer att jobba med:

Analysförmågan: jämföra de olika myterna och se likheter och skillnader samt resonera kring varför myterna finns.

Kommunikativa förmågan:  förklara och återberätta så att andra förstår.

Metakognitiva förmågan: fundera över hur du bäst lär dig om de olika myterna.

Begreppsförmågan: lära dig olika begrepp och förstå hur begrepp och ord hör ihop. Du ska också kunna använda de olika begreppen när du återberättar myter.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska titta på olika filmer och illustrera de olika myterna genom bilder. Vi kommer att läsa faktatexter om gudar och få ta del av olika myter. Vi återberättar myter för varandra med hjälp av tankekartor och bilder. Vi jobbar i par och i grupp.

 

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att återge delar från Antikens mytologi samt från den nordiska mytologin.

Din förmåga att förstå och använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: