Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens livscykel

Skapad 2017-04-21 13:30 i Vallåsskolan Halmstad
Fjärilens livscykel: Ägg-larv-puppa-fjäril. Observera, undersöka, dokumentera, dra slutsatser och sammanfatta.
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Teknik
I detta tema ska vi lära oss om fjärilens livscykel, med hjälp av en alldeles egen fjärilslarv som vi ska ha här i klassrummet. Vi kommer på nära håll kunna följa dess utveckling till färdig fjäril.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
 • vad en livscykel är
 • vad fjärilar gör som vi människor kan ha nytta av
 • samband och orsaker
 • att redogöra för dina upptäckter i ord, bild och text
 • undersöka, se likheter och skillnader
 • larven, puppan och fjärilens delarCentralt innehåll

 

I det här temat kommer vi  att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera vår  larv genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril.

Vi kommer att föra många diskussioner i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

 

Kunskapskrav

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- beskriva hur en tistelfjäril ser ut
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: