Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen för 5-6 åringar Vt 2017

Skapad 2017-04-21 14:35 i Gonäs förskola Ludvika
Förskola
Vi går till skogen, där vi tillsammans kan leka, lära, upptäcka och utforska. Djur och natur har mycket att erbjuda!

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen uppskattar att gå till skogen, och ser nu fram emot att vi ska börja gå dit igen. 

Det finns mycket att upptäcka, uppleva och lära i naturen. Skogen ger goda möjligheter till lek, både styrd och fri lek, enskilt, i liten grupp, eller alla tillsammans.

Vi ska nu påbörja vårt arbete med "Grön Flagg", och självklart är det lämpligt att till stor del ägna oss åt detta i skogen.

MÅL

 • Vi lär känna varandra, genom att vi går till skogen i tvärgrupper.
 • Vi utforskar, upptäcker och upplever naturen.
 • Vi lär oss om djur och natur.
 • Språklig utveckling
 • Motorisk utveckling
 • Matematisk utveckling
 • Social utveckling (samarbete, samspel, empati, turtagning, mm.)
 • Känna glädje och välbefinnande i naturen.

METOD

Vi går till skogen varje måndag fm. från 24/4 - 29/5  Alla 5-6 åringar, (de tio blivande förskoleklassbarnen), från alla tre avd. deltar.

Britt-Marie ansvarar för planering och aktiviteter, Lena kommer också att vara med.

Vi kommer att inleda "GrönFlagg" arbetet med temat: Djur och natur.

Inför denna planering har jag pratat med barnen om vad de vill göra och lära sig mer om i skogen. Detta ska jag också lägga in i min finplanering av skogsaktiviteterna.

Barnen ges även möjligheter till inflytande vid pågående aktiviteter. När vi ser att något särskilt intresserar barnen försöker vi ta det till vara, och ge dem möjligheter att utveckla det.

Varje gång kommer vi att ha ett visst deltema, fruktstund med samling, lärtillfälle, lek (fritt och i grupp), rim/ramsor/sagor.

I skogen leker barnen med sådant som finns i naturen.  Vilket alltså inte är "färdiga" eller "könsrollsbundna" leksaker. Det stimulerar kreativiteten och fantasin.  Vi försöker även inspirera barnen att pröva nya lekar, med nya material, och med nya vänner. 

Vi vill att barnen ska ges möjlighet att känna glädje, lugn och avslappning i skogen. Vi kan tex. göra olika övningar med sinnesupplevelser.

Det är även viktigt att barnen får tillfredsställa sitt rörelsebehov, genom lekar, under skogspromenaden, balansera, klättra mm.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, med planering och lärloggar. Dokumentationen visar dels vad barnen har lärt sig, men även vad de visat intresse för/varit roade av, och velat lära sig mer om. Vi använder bilder med hjälp av Ipad, där barnen sen ges möjlighet att berätta till. (Vad de lärt sig, hur de upplevt det vi gjort i skogen, osv.) Till viss del kommer barnen också att arbeta vidare med temat på förskolan, t.ex. bokläsning och skapande.  Även detta kommer att synas på förskolan, teckningar och andra alster.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering, uppföljning och planering sker dels vid aktivitetstillfällen (med barnen), dels före/efter av oss pedagoger. Vi reflekterar, analyserar och utvärderar även vid plan- och utvärderingsdagar.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: