Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judarnas historia och gamla testamentet åk 7

Skapad 2017-04-21 17:43 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Religionskunskap
”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig”, så talade Gud till Abraham i det Gamla testamentet. Enligt Bibeln ska detta ha ägt rum för ca 4000 år sedan och med detta börjar det judiska folkets historia.

Innehåll

Detta kommer vi att studera:

  • Några bibliska berättelser; Eva och Adam i paradiset, Noaks ark mm
  • Livsåskådningar och myter.
  • Anfadern Abraham
  • Mose och hans förbund
  • Budorden
  • Kung David
  • Profeterna
  • Gamla testamentets olika delar
Vi tittar på filmer:

http://www.youtube.com/watch?v=-ahpR3t4l1E

http://www.youtube.com/watch?v=3w51dXqiaCs

http://www.ur.se/Produkter/177474-Skapelsemyter-Tanke-och-ingenting 

http://so-rummet.se/content/abraham-anfadern-till-de-tre-monoteistiska-varldsreligionerna

 

Vi läser i läroboken:

Religion A, Interskol   s. 24-56  (delar av)

 

Vi arbetar med uppgifter och diskuterar:

Se bifogat arbetsblad samt frågor i power pointen som finns på bloggen.

 

Såhär kommer du att bli bedömd:

Du visar vad du kan på läxförhör.

Du visar vad du kan på ett slutprov.

Uppgifter

  • Abraham- anfadern

Matriser

Re
Tiundaskolan Religion: åk 7

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om judendom
Eleven har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om koch visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader judendom och kristendom
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom och kristendom.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom och kristendom.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendom och kristendom.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: