Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta och fiktion

Skapad 2017-04-21 18:09 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Författande av både faktatext och skönlitterär text.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att förbereda, skriva och bearbeta två typer av text, faktatext och skönlitterär text. Syftet är att öva på att skriva på olika sätt och i olika syften. Det kommer också krävas av dig att du anpassar ditt språkbruk till vilken typ av text du skriver. Faktatexterna kommer du att förbereda hemma, skriva med stöd av en lärare och sedan bearbeta med logoped. De skönlitterära texterna kommer du att förbereda tillsammans med logoped för att sedan skriva och bearbeta med en lärare.

Konkreta mål

Eleven ska kunna skriva faktatext.

Eleven ska kunna skriva skönlitterär text.

Eleven ska kunna förbereda skrivning genom att resonera kring typ av text, syfte och mottagare.

Eleven ska kunna bearbeta egen skriven text efter anvisningar från lärare.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att anpassa språket efter textens syfte.

Bärande begrepp

Fakta

Fiktion

Syfte

Mottagare

Bearbeta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Fakta och fiktion

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna skriva faktatext.
Eleven ska kunna skriva skönlitterär text.
Eleven ska kunna förbereda skrivning genom att resonera kring typ av text, syfte och mottagare.
Eleven ska kunna bearbeta egen skriven text efter anvisningar från lärare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: