Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar och deras livscykler

Skapad 2017-04-22 09:52 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi har levande fjärilslarver i klassrummet. De ska vi följa från larver till fullt utvecklade fjärilar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Mål:

 
 • utveckla din förmåga att göra iakttagelser om fjärilens utveckling och att dokumentera dem
 • kunna beskriva fjärilens livscykel
 • kunna känna igen och namnge några fjärilar
 • utveckla din förmåga att måla faktabilder och att läsa faktatexter
 • utveckla din förmåga att skriva faktatexter om fjärilar
 • arbeta självständigt och i grupp
 • utveckla din nyfikenhet och intresse för naturvetenskap

 

Innehåll:

        * Följa fjärilslarver från larver till puppor och till fullt utvecklade fjärilar

        * Dokumentera fjärilens utveckling

        * Läsa enkla faktatexter om olika fjärilar

        * Skriva enkla faktatexter om olika fjärilar och måla bilder till texterna

        * Tillverka fjärilar på olika sätt i bilduppgifter

        * Titta på filmer och bilder

        * Skriva en saga om en fjäril

Bedömning

Jag kommer att bedöma;

 • hur du utvecklat din förmåga att göra iakttagelser och hur du har dokumenterat dem
 • om du kan berätta om fjärilars livscykler
 • om du kan känna igen och namnge några fjärilar
 • hur du utvecklat din förmåga att måla och skapa 
 • hur du har utvecklat din förmåga att skriva faktatexter
 • hur du deltar i klassrumsdiskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: