Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2017-04-22 09:54 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 2 Svenska Religionskunskap
Vad är en dikt? Hur skriver man dikter? Detta ska vi ta reda på under detta arbetsområde och vi kommer kombinera det med vårat värdegrundsarbete.

Innehåll

Hur?  

Gör tankekarta kring ordet dikt.

Läsa olika typer av texter för att titta på skillnaden på dikt och annan text och titta på texttypiska drag. 

Göra läsförståelseuppgifter till dikter.

Skriva dikter tillsammans och enskilt. Vi tränar då även välskrivning. 

Diskussion kring värdeorden: respekt, låta alla vara med och omtänksam. 

 

Vad?

Du kommer få lära dig:

Vad en dikt är.

Hur man kan skriva en dikt.

Utläsa budskap i dikter.

 

Begrepp:

dikt

stycke

rim

upplevelse

värdeord

respekt

låta alla vara med

  

Jag kommer bedöma:

 • Det du skriver.
 • Din förmåga att samtala kring värdeorden. 
 • Din förmåga att resonera kring dikters budskap. 

Detta gör jag genom att läsa det du skriver, lyssna på hur du deltar i diskussioner och titta på hur du löser läsförståelseuppgifter till några dikter. 

 

 

Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Re   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: