Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Judendomen

Skapad 2017-04-22 10:18 i Ärentunaskolan Uppsala
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. I detta arbetsområde ska vi titta närmare på religionen Judendom. Vi ska lära oss mer om; • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser. • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser. • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras. • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. I detta arbetsområde ska vi titta närmare på religionen Judendom. Vi ska lära oss mer om; • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser. • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser. • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras. • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Innehåll

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • VÄRLDSRELIGIONERNA Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva […] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • LIKHETER OCH SKILLNADER Dessutom för eleven […] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • SAMBAND MED SAMHÄLLELIGA  FÖRHÅLLANDEN Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva […] samband med […] underbyggda resonemang.
 • SKILDRINGAR AV LIVSFRÅGOR, LIVSÅSKÅDNINGARS BETYDELSE Eleven kan också föra […] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt […] som för resonemanget framåt.
 • INFORMATION OCH KÄLLOR Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett […] fungerande sätt samt för […] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Exempel på typer av frågor/kunskaper med förankring i kunskapskraven:

 • Hur påverkar religionen judarnas liv?
 • Hur har judendomen bevarats och förändrats genom sin historia?
 • Vilka är de viktigaste berättelserna i judendomens urkunder och hur har dessa kunnat bli en del av den kristna Bibeln?

Centralt innehåll som tas upp i arbetsområdet

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner och skriftliga förhör. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det att gå bra för dig på detta moment!

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor Judendom

 • Instuderingsfrågor Judendom

 • Instuderingsfrågor Judendom

 • Skrivuppgift: Judendomens historia

 • Skrivuppgift: Judendomens historia

 • Skrivuppgift: Judendomens historia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: