Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och form

Skapad 2017-04-22 16:54 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 6 Teknik
Varför gör man saker av olika material? Hur kan man utnyttja att olika material har olika egenskaper? Vad är det som gör att en bro håller? Hur kan man konstruera olika sorters broar?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Du kommer att få arbeta med text i boken. Du kommer att få arbeta med frågor, själv och med dina klasskamrater. Du kommer att få rita olika tekniska föremål, t.ex. broar.  Du kommer tillsammans med några av dina klasskamrater få konstruera en bro och testa hur bra den fungerar. 

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • Veta hur teknik och naturvetenskap (NO) hänger ihop. Vad är teknik egentligen?
 • Känna till några naturmaterial och några material människan tillverkat.
 • Känna till hur några tekniska lösningar ändrats med tiden.
 • Känna till några materialegenskaper: tryckhållfasthet, draghållfasthet, elasticitet, hårdhet.
 • Känna till hur formen av föremål påverkar dess egenskaper: Balkar, armering, korrugering.
 • Känna till några brotyper.
 • Konstruera och dokumentera en teknisk lösning.

Uppgifter

 • Teknik genomgångar

 • Arbetshäfte

 • Laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik 6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkarför att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkarför att uppnå ändamålsenlighet och funktion ochvisar då på andra liknande lösningar.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Genomföra arbeten och utarbeta modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utformaenkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitalamodeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljereleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling och förändring över tiden
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: