Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Att vara student i Tyskland eller i Sverige Kurs 2

Skapad 2017-04-22 19:04 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen i gymnasiet kurs 2
Gymnasieskola Modersmål
Hur är det att läsa i Tyskland eller Sverige? Finns det fler likheter eller skillnader? Under andra hälften av terminen kommer vi att prata, lyssna, läsa och skriva kring detta tema. Hur blir man student i Sverige eller i Tyskland? Vad krävs? Hur ansöker man? Vi kommer att läsa olika faktatexter för att testa och träna våra språkkunskaper. Dessutom kommer du att få möjlighet att jämföra modersmålet och svenska språket.

Innehåll

 I. Förväntat resultat

Följande förmågor ska du utveckla

 • läsa och förstå olika faktatexter
 • jämföra modersmålet och svenska språkets uppbyggnad
 • muntligt presentera
 • samtala och diskutera

 II. Aktiviteter för bedömning efter matris kunskapskraven MOE01

 • att beskriva, jämföra och presentera olika studiemöjligheter i Tyskland och i Sverige
 • att medveten använda ämnesrelaterade begrepp och formuleringar när du tala eller skriva 
 • att läsa, förstår och sammanfatta det viktigaste av texten
 • att leta efter och granska information digitalt
 • att läsa olika faktatexter kring modersmålets spridning och som är valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg
 • att jämföra modersmålet och svenska språket

 

III. Material och arbetssätt/ arbetsformer

Material

olika faktatexter kring temat

kartor och bildmaterial

Olika uppgifter digitalt och på pappret

Användning av chromebook, IPad och laptop om det finns och olika appar/webbsidor

Arbetssätt/-form

individuellt, med partner eller i grupp (EPA)

digitalt för bedömning och dokumentation

 

Uppgifter

 • Uppgifter för Bedömning (MOE02): 1. En utredande text- hur är det att vara student i Sverige eller i Tyskland 2. Faktatexter där du visar din läsförståelse 3. Jämföra språket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förståelse av modersmålet inom olika områden.
  Moe
 • Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
  Moe
 • Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.
  Moe
 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
  Moe  -
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
  Moe  -
 • Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.
  Moe  -
 • Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.
  Moe  -
 • Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
  Moe  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: