Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, odling och miljö

Skapad 2017-04-23 07:55 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Kemi och miljö
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem.Tillsammans bygger de upp allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på många olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi! Vi skall nu lära oss mer om kemi och även koppla ihop kemi med odling och miljö. Tidsperiod: vecka: 16-24

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Konkretisering av mål:

Du ska kunna förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
Du ska kunna ge exempel på några grundämnen.
Du ska kunna berätta om ämnens tre faser.
Du ska kunna ge exempel på en kemisk reaktion.
Du ska kunna ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
Du ska kunna ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
Du ska veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
Du ska kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
Du ska kunna berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Du ska kunna koppla ihop kemi med odling.

Centralt innehåll:

Kemin i naturen

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

  • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

  • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisning - så här gör vi:

Gemensamma genomgångar

Arbetsuppgifter i aktivitetsboken

Film

Laborationer

Diskussioner

Odlingsprojekt

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att

  • beskriva, förklara samband och använda begrepp
  • genomföra undersökningar
  • kommunicera och resonera

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Kommunicera och ta ställning

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Kan ställa frågor och framföra åsikter som för samtalet framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Genomföra undersökningar

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Undersökningar, frågeställningar & planeringar, utrustning, resultat, dokumentation
Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt ifrån. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Jämför resultat. Dokumenterar undersökningar.

Beskriva, förklara samband och använda begrepp

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Grundläggande kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp. Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: