Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årets första fjäril!

Skapad 2017-04-23 11:27 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Detaljstuderar en fjäril!

Innehåll

Barnen hittade årets första fjäril idag ute på gården. Den satt på förrådsväggen en bra stund. Vi hann verkligen studera den. Ska se om vi kan jobba vidare med detta på något sätt.

Vi fortsätter att prata om fjärilar och andra vårtecken!

Vi kommer att fortsätta leta vårtecken. 

Det händer mycket nu ute!☀️🐝🐞🌱

 

Promenad med hela gruppen till skogen. 

Vi hittar en hel del vårtecken!

Men vi hann även med lite kreativt kojbygge. Samarbetet barnen hade var härligt att se.🌲

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: