Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa och källkritik åk. 7, vt-17

Skapad 2017-04-23 11:56 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetsområdet arbetar du med läsa, undersöka och skrva sakprosatexter och i samband med detta övar du upp din källkritiska förmåga. Vi samarbetar också tillsammans med SO:n med källkritiken.

Innehåll

Målet med undervisningen...

 • är att du utvecklar din källkritiska förmåga att granska texter och hantera källor som innehåller information. Hur vet jag att informationen är pålitlig och trovärdig, och hur visar jag andra att min information är det?
 • är att du lär dig känna igen språkliga kvaliteter i texter som innehåller information (sakprosa) så att du ökar din språkliga medvetenhet, och blir bättre på att skriva sakprosatexter
 • är att du lättare ska kunna översiktsläsa och sökläsa i sakprosa så att du blir bättre på att ta till dig information fortare och effektivare
 • är att utveckla ditt ordförråd

Detta gör vi i skolan:

 • Vi läser och undersöker sakprosatexter och hemsidor av olika slag
 • Vi har korta genomgångar om begrepp som t.ex. subjektiv/objektiv, informell/formell och källkritiska frågor
 • Vi diskuterar och presenterar vad vi hittar under tiden, i helklass, små grupper och i par.
 • Vi genomför uppgifter av olika slag och lämnar in dom på Classroom
 • Vi prövar på att skriva avsnitt ur en läromedelstext och ger kamratrespons 

Bedömningsmoment:

  • Elevens deltagande och resonerande i samband med diskussioner som rör de ämnen vi behandlar under arbetets gång.
  • Elevens förmåga att använda sig av passande begrepp i samtalen och i uppgifter.
  • Elevens förmåga att använda sig av källkritik och källhantering
  • Eleven förmåga att anpassa sin skrivna text till sakprosa i en större skrivuppgift

Matriser

Sv SvA
Matris till sakprosa och källkritik

Skrivuppgift, läromedelstext

Har inte uppvisat grundläggande förmåga
Har grundläggande förmåga
->
->
Innehåll; anpassning till textgenre/instruktion
Du har skrivit en sammanhållen text men inte tagit hjälp av typiska drag för textgenren och/eller inte följt instruktionen för uppgiften.
Du har tagit hjälp av enstaka typiska drag för genren för skriva din text.
Du har tagit hjälp av typiska drag för genren för att skriva din text,
Du har tagit hjälp av ett flertal typiska drag för genren för att skriva din text,
Språk; ordval och stil
Din text uppvisar inte att du försökt skriva med en objektiv och formell stil.
Din text uppvisar på ett fåtal ställen att du har försökt skriva med en objektiv och formell stil
Din text uppvisar att du har skrivit med en objektiv och formell stil Du uppvisar viss variation av ordförråd i texten.
Din text uppvisar på ett flertal ställen att du har skrivit med en objektiv och formell stil. Ditt ordförråd är varierat i texten.
Språk; meningsbyggnad och skrivregler
Din text innehåller ett flertal språkliga fel som stör läsningen
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt Du använder skiljetecken på ett relativt korrekt sätt En del stavfel som inte stör läsningen förekommer
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt Du har gott bruk av skiljetecken Du gör få stavfel
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker Du har gott bruk av skiljetecken Du gör ytterst få stavfel
Struktur; rubriker, sambandsord, styckeindelning
Din text saknar en tydlig och läsvänlig struktur.
Du använder dig av styckeindelning och vissa sambandsord och mellanrubriker
Din styckeindelning är gjord på ett medvetet sätt och du använder sambandsord och mellanrubriker
Din styckeindelning är gjord på ett medvetet sätt och du använder ett flertal passande sambandsord och rubriker
Källkritisk förmåga
Du använder dig av källor men har svårt för att resonera om dess trovärdighet och/eller saknar du en källförteckning.
Du använder enstaka tryckta eller digitala källor i din text och kan på ett enkelt sätt resonera om dess trovärdighet, och har en källförteckning
Du använder både tryckta och digitala källor i din text och kan resonera om dess trovärdighet , och har en källförteckning
Du använder källor av olika typer i din text och kan resonera om både fördelar och nackdelar med dina olika källor, och har en källförteckning.

Förmåga att ge och ta emot feedback

Har inte uppvisat grundläggande förmåga
Har grundläggande förmåga
->
->
Du har svårt för att kommentera andra texter och/eller ta emot kommentarer ocha använda dom för att föbättra din text.
Du kan ge enstaka kommentarer för att förbättra en text, och kan ta emot kommentarer för att göra enkla förbättringar av sin egen text.
Du kan ge olika kommentarer för att förbättra texter, och kan ta emot kommentarer för att göra betydande förbättringar i sin egen text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: