Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 5, VT17

Skapad 2017-04-23 17:34 i Vallhamra skola Partille
I denna samlade planering dokumenterar vi tillsammans dina framsteg inom ämnet slöjd. Kommunikationen sker dels här i uppgifter och matriser, dels i kopplad till lärloggen. Det kommer att finnas uppgifter att göra för respektive textil och trä och metall.
Grundskola 6 Slöjd
I denna samlade planering dokumenterar vi tillsammans dina framsteg inom ämnet slöjd. Kommunikationen sker dels här i uppgifter och matriser, dels i Lärloggen. Det kommer att finnas uppgifter att göra för respektive textil och trä och metall.

Innehåll

I textilslöjden kommer du att arbeta med: Symaskinen samt tyg och garn

och fokuserar på följande centrala innehåll:

  • Hantverkstekniker + begrepp
  • Materialets egenskaper
  • Slöjdens betydelse historiskt och nutid

Titta gärna efter om ni har något därhemma som ni vill göra om, göra nytt eller bara ta med till skolan för att kanske någon annan kan få inspireras till kreativitet. 

Uppgifter

  • Vänskapsband eller makramé

  • Kudde med Applikation

  • Höna, kyckling eller tupp

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 4-6

1. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
2. Användande av utrustning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
3. Val av tillvägagångssätt och motivering
Här ska du skriva om hur du tänker kring materialet du jobbar med. Här ska du motivera ditt val av material: Varför valde du just detta material? Vilka andra material valde du bort och varför?
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Utvecklande av idéer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
5. Elevens bidrag i arbetsprocessen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
6. Omdöme om egen arbetsinsats
Här ska du skriva/berätta om hur det har gått när du har arbetat. Vad blev bra? Vad blev mindre bra? Stötte du på några problem under arbetets gång och hur löste du dem? Om du hade kunnat göra om det igen, vad hade du gjort annorlunda? När du skriver/berättar ska använda ord som har med slöjd att göra. Exempelvis om du har spikat ihop en låda så ska du säga att du har spikat med spik och hammare. När du skriver/berättar ska du ha med information om hur resultatet av det du gjort blev
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
7. Resonemang kring symboler, färg, form och material
Här ska du skriva om eller berätta om vad du tycker om de bilder jag ger dig/som du själv tar fram. Du får gärna använda dig av begreppstödet.
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: