Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt prov i spanska åk 8

Skapad 2017-04-23 19:28 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Förberedelse inför det muntliga provet den 5 och 6/12 -2018

Innehåll

Hacer las compras

Provet baseras på kapitel 5 Algo de comer y beber – något att äta och dricka. (se sidorna 22,23,24 och 25 i textboken samt övningsboken sidorna 43 - 51)

Tidsåtgång/provtid

ca 5 minuter förberedelse

ca 5 minuter presentation per elev

Hur går provet?

Eleven samtalar/ integrerar med läraren genom att låtsas handla i en mataffär. Se exempel på uppgiften 3, sid. 44. Den här uppgiften tränar eleverna i par. En elev agerar kassör/ kassörska och den andra eleven kunden.

Vad eleven ska tänka på är att kunna de följande livsmedlen:

Namn på frukter, grönsaker, olika sorts kött, mejeriprodukter, spannmål, bageri produkter och dryckesvaror.   Och även kunna säga mått samt räkneorden.

Matriser

M2
Muntligt prov i spanska

Syfte

  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2  4-9   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • M2  4-9   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • M2  4-9   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå talat språk och texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: