Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavskännedom SvA

Skapad 2017-04-23 19:57 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Vi kommer att inleda ett arbete med alfabetets bokstäver. Här kommer vi att arbeta praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att arbeta på flera olika sätt och i flera olika konstellationer.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Förmågor i fokus:

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • urskilja språkliga strukturer

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

  • Alfabetet
  • Sambandet mellan ljud och bokstav

Konkretisering av målen:

  • Eleven kan sambadet mellan bokstav och bokstavsljud och ljuda ihop vanligt förekommande ord.
  • Eleven känner igen bokstäverna i olika ord.

Genomförande:

Läs- och bokstavsinlärning (Den magiska kulan, Natur och Kultur)

Titta på livet i bokstavslandet

Titta på fem myror är fler än fyra elefanter

Genomgångar om bokstäverna

Arbetsschema

Läsa bokstavsböcker

forma bokstäverna skriftligt

praktiskt formande av bokstäver

skriva ord som innehåller bokstaven som vi arbetar med

ljuda var i ordet man hittar bokstaven

klappa stavelser i ord och namn

Arbeta med skillnaden mellan vokaler och konsonanter

Arbeta med Kiwi- böckerna

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

delta aktivt på genomgångarna

du kan bokstävernas ljud

du kan forma bokstäverna

Vi kommer att göra bokstavskännedomstest från Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: