Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Haven, väder, klimat och vegetation

Skapad 2017-04-23 20:02 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Haven, väder, klimat och vegetation. Hur påverkas vi av haven? Varför finns det olika klimatzoner och hur påverkar dessa vegetationen? Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation, och mellan klimat och befolkningsfördelning och levnadsvillkor? Vilka orsaker finns till klimatförändringarna?

Innehåll

  

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 • undervisningen ska ge eleven möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv
 • undervisningen ska ge eleven möjlighet att orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.
 • undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

 

Förmågor som du ska träna på:

 • se utifrån olika perspektiv
 • se samband
 • göra jämförelser
 • dra egna slutsatser
 • värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ
 • sammanställa olika information och kritiskt granska dessa

 

Efter detta arbetsområde ska du känna till eller kunna:

 • vad det finns för samband mellan klimat och vegetation, och mellan klimat och befolkningsfördelning,
 • hur haven och klimatet påverkar människors levnadsvillkor,
 • vilka orsaker finns till klimatförändringarna,
 • vilka konsekvenser har klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen,
 • vad vi kan göra för att minska klimatförändringarna.

 

Undervisning:

 • Du kommer att jobba med uppgifter i Geografi - SO Direkt 1 s. 56-95
 • Få tillgång till annat arbetsmaterial och uppgifter
 • Se filmer
 • Förhör

 

Du kommer att träna upp och utveckla kunskapskvaliteter som förmågan att:

 • se utifrån olika perspektiv
 • se samband
 • göra jämförelser
 • dra egna slutsatser
 • värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ
 • sammanställa olika information och kritiskt granska dessa

 

Matriser

Ge
Klimat, väder och vegetation

Ord och begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om havet, klimat, väder och vegetation
Du har goda kunskaper om havet, klimat, väder och vegetation
Du har mycket goda kunskaper om havet, klimat, väder och vegetation
Förståelse
Du beskriver enkla samband och mönster
Du beskriver förhållandevis komplexa samband och mönster
Du beskriver komplexa samband och mönster
Analys
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang För till viss del resonemanget framåt
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: