Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6: Bråk, procent och proportionalitet

Skapad 2017-04-24 09:24 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 6 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Innehåll

Presentation

Du kommer att arbeta med tal i bråkform, procent och proportionalitet. Du kommer att få träna att växla mellan tal i bråkform och blandad form, att addera och subtrahera bråk som är större än 1 samt skriva bråktal i enklaste form. Du kommer även träna att räkna ut del av antal utifrån ett procenttal samt räkna ut prishöjningar och prissänkningar. Vidare kommer du att arbeta med proportionalitet, att undersöka proportionella samband samt göra beräkningar på olika proportionella samband. 

Förmågor

Kommunikation: föra och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer för att samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Reflektion: värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat samt använda matematiskt tänkande för vidare studier i vardagslivet

Kreativitet: lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Samarbete: lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Ansvar: känna tillit till egen förmåga samt ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Undervisning

 Du kommer att få arbeta med: 

 • växla mellan tal i bråkform och tal i blandad form
 • addera och subtrahera bråk som är större än 1
 • skriva bråktal i enklaste form
 • del av antal utifrån procenttal
 • metod för uträkning vid mer ojämna procenttal
 • prishöjningar och prissänkningar
 • proportionella samband
 • begrepp
 • matematiska resonemang
 • problemlösning
 • tolka resultat, dra slutsatser och se rimlighet
 • praktiskt arbete i klassrummet och/eller utomhus
 • enskilt arbete samt par- och grupparbete

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: