Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik och argumenterande tal

Skapad 2017-04-24 09:55 i Östergårdsskolan Halmstad
En kurs om konsten att skriva och framför aett tal utifrån klassisk retorik.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi arbetar med hur tal är uppbyggda och hur man ska kunna påverka andra.

Innehåll

Syfte: VARFÖR?

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära oss grunderna för hur man skapar och framför ett bra tal.

Konkretisering: VAD?

Du ska kunna analysera ett berömt tal utifrån vad du känner till om retorik.

Du ska skriva ett eget tal utifrån genrens kännetecken som du sedan framför i klassen.

Du ska ge respons på minst en klasskamrats tal.

Undervisningssätt: HUR?

Vi modellerar genren utifrån några berömda tal och en mall för muntlig argumentation. Vi ser en film från Utbildningsradion på temat retorik. Vi går igenom några retoriska figurer. Vi skriver utifrån genremallen  och ett planeringsverktygegna tal  som vi sedan framför i klassen. Vi lär av varandra genom muntlig och skriftlig återkoppling.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
    Sv  A 9

Matriser

Sv
Retorik - konsten att hålla tal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll:
Löst sammanhängande innehåll. Svårt att få fram budskapet. Saknar röd tråd.
Budskapet når fram. Antydan till röd tråd. Kunde varit mer anpassat till given talsituation.
Budskapet når fram.Relevant och passande innehåll. Röd tråd finns. Väl anpassat till given talsituation.
Mycket bra budskap. Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl anpassat till given talsituation. Mycket välkomponerat innehåll.
Språk:
Använder ett något enkelt språk. Använder inga retoriska figurer. Saknar flyt och säkerhet. Ordförrådet används inte fullt ut.
Använder ganska enkelt språk. Använder inga eller få retoriska figurer. Enkelt ordförråd.
Språket är varierat. Använder retoriska figurer. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt.
Stor språklig variation. Använder passande retoriska figurer. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerat tal.
Kroppsspråk:
Använder inget kroppspråk. Passar dåligt in i den givna talsituationen. Känns inte tillräckligt vältränat(onaturligt).
Använder lite kroppspråk. Aningen stelt(onaturligt).
Använder ett bra kroppspråk. passande för den givna talsituationen. Naturligt.
Använder kroppspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppspråket och tar över "scenen".
Röst:
Talar för lågt. Bör tänka på tempot. Ej passande för talsituationen.
Fungerar inte perfekt för talsituationen Variation behövs.
Tydlig och passande "talarröst".
Mycket bra inlevelse. God variation och mycket passande för given talsituation. Har lyssnaren i ett grepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: