Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedja och näringsväv

Skapad 2017-04-24 10:26 i Sollebrunns skola Alingsås
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Alla växter, djur och allt annat levande på jorden ingår i ekosystemet. Vad är en näringskedja? Vad är en näringsväv?

Innehåll

Arbetsområde:

Biologi

Ekologi

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som näringskedjor, näringsväv, ekosystem.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita näringskedjor samt näringsväv
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: