Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi med luft och vatten

Skapad 2017-04-24 11:31 i Stordammens skola Uppsala
Grunläggande kemi med luft och vatten.
Grundskola 7 Kemi
Vi arbetar med grunderna i kemi. Vi lär oss viktiga begrepp och namn på vanliga kemiska ämnen. Vi jobbar också med ämnenas olika tillstånd. Luft och vatten är ämnen som vi lär oss extra mycket om.

Innehåll

Vi arbetar med tre kapitel i boken: Allting består av atomer; Fast, flytande eller gas och Luft och vatten.

Atomens uppbyggnad med protoner, neutroner och elektroner

Grundläggande begrepp: atom, grundämne, kemisk förening, molekyl.

 Att temperaturen avgör vilket av tillstånden fast, flytande eller gas som ett ämne är i vid ett visst tillfälle. De ord som beskriver övergångar mellan dessa tillstånd. 

Orsaken till att ämnen vid olika tillstånd tar olika stor plats

Innebörden av begreppen smältpunkt och kokpunkt och med hjälp av dem bestämma vilket tillstånd ämnet är i.

Veta proportionerna mellan kväve, syre och andra gaser i luft och att luft är en blandning mellan dessa.

Känna till några fakta om syre, kväve, koldioxid, väte och kolmonoxid.

Känna till hur syre och koldioxid normalt sett är i balans i naturen

Ha kunskap om varför koldioxidhalten just nu ökar på jorden, växthuseffekten, samt vad detta  får och kan få för konsekvenser

Veta varför luft är tunnare på hög höjd och att detta gör det jobbigt att använda kroppen.

Känna till vattnets viktiga funktion i ekosystem och i oss själva.

Kunna beskriva vattnets kretslopp.

Förstå varför vattnets unika egenskap att fast form är större än och har högre densitet än flytande är så viktig.

Känna till benämningar på olika typer av vatten

Känna till begreppet densitet och kunna beräkna densiteten på ett föremål genom att ta reda på vikt och volym.

 

Stoffet finns på sid 15 - 35 i kemiboken samt stencilen Densitet. Vi kommer att titta på filmer och laborera.

Vi kommer att göra laboration och arbetet med och rapporterna till dessa kommer vid sidan av muntliga inslag på lektioner och teorektrisk och muntliga förhör / prov. att ligga till grund för bedömning.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Laborationsrapport kemi 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: