Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar

Skapad 2017-04-24 11:39 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Följ tistelfjärilens livsstadier! Genom temaarbete om tistelfjärilens olika livsstadier få vi se hur små växande larver blir puppor och sedan utvecklas till vackra fjärilar. I nätburar och under ca tre veckor få möjlighet att följa denna magiska förvandling. Vi läser faktatexter, målar och skapa egna fjärilar med olika färger och material. Vi kommer att fotografera och blogga om våra upplevelser.
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO Estetisk verksamhet, ESE
Tistelfjärilen och dess livscykel.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Tistelfjärilen och dess livsstadier.

Under tre veckor får vi möjlighet att följa denna magiska förvandling i vår nätbur.

I vårt närområde kommer vi att göra fältstudier och undersöka om vi hittar Tistellaver.

Vi kommer att läsa faktatexter och filmer om Tistelfjärilen.

Vi kommer att fotografera och blogga för att dokumentera och dela med oss.

Vi kommer att släppa ut Tistelfjärilarna i vårt Naturrum.

Titta gärna in i vår blogg;

http://sannarp.nu/gymsarip/

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: