Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1, Läsår 16/17

Skapad 2017-04-24 11:39 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Det viktigaste vid varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I årskurs 1

Rörelse:

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. Enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil:

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska delta aktivt i alla aktiviteter på idrottslektionen, både utomhus och inomhus.

 • Du ska utveckla din förmåga att sköta av- och påklädning i omklädningsrummet och hålla ordning på dina tillhörigheter.
 • Du ska utveckla din förmåga att följa regler i lekar
 • Du ska utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Du ska utveckla din takt, rytm och rörelse till musik i olika lekar. 
 • Du ska utveckla din motorik och din förmåga att klättra, hoppa, balansera, krypa och hänga.
 • Du ska få röra dig i lekar både inomhus och utomhus och utveckla en god kroppsuppfattning.
 • Du ska kunna utveckla ditt intresse för att vara regelbundet fysiskt aktiv på fritiden.

Undervisningens innehåll: Hur?

Ett centralt mål på idrotten är att ge en positiv känsla i kropp och knopp, så rörelseglädje är det allra viktigaste!

 • Vi tränar motoriken genom redskaps- och bollaktiviteter, lekar och danser.
 • Vi tränar alltid på samarbete och kamratskap i både gemensamma och individuella övningar.

Kunskapskrav (för år 6)

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt på lektionerna och en gång per termin skrivs omdöme i UNIKUM

 • Vi kommer att titta på din förmåga att aktivt delta i lekar och övningar och på hur du anpassar rörelserna efter aktiviteten.
 • Vi kommer att titta på hur du hanterar bollar, motoriskt hanterar redskapsövningar och hur du rör dig till musik.
 • Vi kommer att titta på din förmåga att sköta din hälsa och ta ansvar för dina tillhörigheter i omklädningsrummet.

Utifrån läroplanens första övergripande del kommer vi att

 • också titta på hur du samarbetar med dina klasskamrater på lektionerna och respekterar regler i lekar, bollspel och individuella aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: