Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge den ett bra namn

Skapad 2017-04-24 12:58 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

Skriv på ett sätt som eleverna förstår vad de ska kunna och vilka mål de ska ha uppnått när de är klara med arbetsområdet.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning = Vad ni ska undervisa om ex om lässtrategier, hur man analyserar en text
Arbetsmetoder = Hur ni ska undervisa ex göra film i smågrupper, diskutera i par

Eleven har uppnått målen när...

Beskriv vad eleven behöver kunna för att uppnå målet/kunskapskravet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: