Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Trafik åk 2 vt-17

Skapad 2017-04-24 13:17 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Tänk om det inte fanns några regler i samhället eller hemma. Då hade du kunnat göra precis som du vill, men vad skulle hända om alla gjorde som de ville och inte följde några regler? Tänk om det inte fanns några regler i trafiken. Vad skulle hända om alla gick över gatan fast det var röd gubbe? I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera vad det finns för olika regler på olika platser och varför de behövs. Du kommer även få lära dig hur man går och cyklar säkert i trafiken samt några trafikregler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen i SO är bland annat att du ska utveckla kunskap om hur individer och samhället påverkar varandra. I det är arbetet ska du få möjlighet att utveckla förståelse för varför man har regler och varför de måste följas. Du kommer även få träna din förmåga att analysera genom att tillsammans med andra identifiera olika riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhället formas och samverkar. 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på varför man har regler. 
 • ge exempel på möjliga konsekvenser om man inte har några regler. 
 • ge exempel på hur man beter sig säkert i trafiken.
 • ge exempel på farliga trafikplatser i Åsa.
 • ge exempel på några vanliga trafikmärken.

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • delta i gemensamma diskussioner om regler i hemmet, skolan och samhället. 
 • du i diskussioner visar att du har förstått varför regler kan vara bra. 
 • du berättar och ger förslag på hur man beter sig säkert i trafiken. 
 • analysera din väg till skolan och ge förslag på riskfyllda platser. 
 • förklara vad några vanliga trafikmärken i närområdet betyder. 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • se på film
 • diskutera i grupper
 • göra affisch med trafikregler och skyltar
 • promenera i närområdet
 • se på kartor för att upptäcka riskfyllda platser i trafiken
 • läsa faktatexter
 • trafikspel

Begrepp

 • regler
 • tillåtet
 • trafiksäkerhet
 • uppsikt
 • gångtrafikant
 • cyklist
 • företräde

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: