Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1 vt 17

Skapad 2017-04-24 14:00 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola F Bild

Innehåll

Eleverna har utifrån NO områdena luft och vårt solsystem, arbetat med olika tekniker för att framställa faktabilder som föreställer fotosyntesen och solsystemet. Teknikerna har varit att arbeta med oljepastellkritor, klippa, klistra samt att rita/måla noggrant för att med bildens hjälp berätta om och framföra budskap som är faktabaserat. Kopplat till teknikämnet har eleverna dessutom gjort ett konstruktionsarbete. De har först fått göra en ritning sedan använt sig av plast, kartong, tyg och annat material från återvinningen för att skapa och till sist presentera sin egna konstruktion av ett bärhandtag. Eleverna har även skapat symmetriska bilder utifrån matematikområdet med olika tekniker som måleri och klippteknik.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
    Bl
  • Centralt innehåll
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
    Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 1-3

Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Skapa bilder på årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du har en egen idé som du utvecklar med hjälp av lärarstöd
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: