Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarngärdesskolan Svenska åk 1

Skapad 2017-04-24 14:10 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska
I åk 1 kommer vi att arbeta med att läsa, skriva och samtala.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska få ett intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • Du ska lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar korta ord. 
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.

 

Undervisning/Arbetssätt

 • Varje vecka kommer vi att jobba med "Veckans bokstav". Eleven tränar både på hur en bokstav ser ut, vad den heter, bokstavsljudet och att lyssna efter bokstavsljudet i olika ord mm.
 • Vi kommer i klassrummet ha mycket högläsning, både av skönlitterära böcker och av faktaböcker. 
 • Läsa tyst i bänkbok varje dag.
 • Eleverna kommer att få delta i boksamtal, där vi tillsammans diskuterar böcker, gissar handling, gissar fortsättning, målar bilder till boken, diskuterar svåra ord/begrepp och slutligen sammanfattar det vi läst. 
 • Varje vecka kommer eleven få en läs- eller skrivläxa anpassad efter sin egen förmåga.

 

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • uttala enskilda bokstavsljud och koppla till motsvarande bokstav. 
 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt dig. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla till rätt bokstavsljud.
 • läsa enkla ordbilder t ex jag, du, och, en, ett, är, inte, mig, dig osv. 
 • läsa enkla meningar i elevnära texter.
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver (versaler och gemener).
 • använda stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.
 • skriva enkla elevnära meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenskamatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du kan namnge några bokstäver med hjälp. Du kan ljudet till några bokstäver. Du kan känna igen några ordbilder med hjälp.
Du kan namnge alla bokstäver. Du vet hur bokstäverna låter (stora och små). Du kan känna igen vanliga ordbilder till exempel: och, en, ett, du, jag. Du kan ljuda ihop bokstäver till ord. Du kan läsa enkla ord och meningar.
Du kan känna igen fler vanliga ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också.
Du upptäcker när du läser fel och kan rätta dig själv.
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Med stöd av en vuxen kan du förstå vad du läser.
Du förstår det du läser.
Du kan läsa korta texter och förstå samt återberätta handlingen.
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå samt återberätta handlingen.
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva några stora och små bokstäver.
Du kan skriva stora och små bokstäver med tydlig handstil.
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv.
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du prövar att skriva och har skrivriktningen klar för dig.
Du har mellanrum mellan orden. Du kan skriva/stava enkla ord med och utan bildstöd.
Du kan stava enkla elevnära ord till exempel: och, han, som. Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland.
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord. Du vet att man ska använda stor bokstav, punkt, och frågetecken och gör det ofta.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Med stöd av en vuxen skriver du för att berätta med och utan bildstöd.
Du prövar att skriva för att berätta med och utan bildstöd.
Du kan skriva kortare meningar, med och utan bildstöd.
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: