Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-04-24 14:18 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Bild
Nu är det dags för oss att ge oss ut på en resa i rymden. Du hänger väl med på en spännande upptäcktsfärd bland planeterna i vårt solsystem?

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Att jämföra och hitta likheter och skillnader samt se samband t.ex. mellan planeterna

Att använda och förklara ord och begrepp inom temat rymden

Att hantera information från t.ex. faktatexter, filmer och genomgångar

Att formulera dig och kommunicera i tal, skrift och bild (genom din rymdberättelse och dina egna faktatexter)

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att samla fakta, ord och begrepp kring vårt tema om rymden. Det kommer vi att göra genom att läsa faktatexter, se filmer och prata tillsammans.

Vi kommer att arbeta med de olika planeterna i vårt solsystem. Vi kommer att skriva faktatexter om dem.

Vi kommer att studera hur det blir årstider,dag och natt samt hur månen rör sig. Vi kommer att se filmer, läsa och diskutera kring detta.

Vi kommer att skriva egna rymdsagor och göra olika bilduppgifter som har anknytning till rymden. 

Vi kommer att ha Leia och Björndjuren som läsläxa under temat.

Vi kommer att arbeta i "Boken om NO".


Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal, skrift och bild
 • läsa, analysera och skriva faktatexter
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp

Bedömningen kommer att ske under arbetets gång vid samtal, diskussioner samt vid skriftliga och muntliga presentationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: